Bize Ulaşın

Bilgi Bankası

TAPU MASRAFLARI ADINA HER ŞEY BU HABERİMİZDE

yapihaber

Gönderi

Tarih:

Tapu harcı indirimi 1 ocak 2020’den itibaren sona eriyor. İndirim süresi uzatılmazsa tapu harcı oranları binde 15’ten binde 20’ye çıkacak. Vatandaş indirim bittikten sonra ne kadar harç ödeyecek? İşte ayrıntılar…

Gayrimenkul alım satım işi olanlar tapuda yapılan devir işlemi için tapu harcı ödemek zorunda. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi de yapılamıyor.

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. 

Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanıp ödeniyor.

Tapu harcı oranları her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeniden açıklanıyor. 2020 yılında uygulanacak tapu harcı oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Peki, 2020’de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tebliğe göre bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği açıklandı.

Hesaplama örneği

Evin değeri: 400 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 8 bin TL
Toplam ödenecek harç: 16 bin TL

Örnek tapu harcı hesaplama tablosu

Gayrimenkul Satış Fiyatı: 300 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 

Gayrimenkul Satış Fiyatı: 500 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 10 bin TL
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı:  10 bin TL

Gayrimenkul Satış Fiyatı: 600 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 12 bin TL
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 12 bin TL

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no
2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,
4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarls ilgili usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü tarafından karar verilecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları durumunda yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesiyle ilgili madde eklendi.

Tapu Gününden Önce Yapılacak İşlemler:

–    Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

–    Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı

–   Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı – (kredi kullanacaklar için)

–    Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı – (kredi kullanacaklar için)

–    Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

–    Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

–    Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

–    Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı – (kredi kullanacaklar için)

–    Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

–    SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 

–    Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli – (kredi kullanacaklar için)

Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:

–    Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

–    Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

–    Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

–    Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

–    Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  – (kredi kullanacaklar için)

Tapu Gününden Sonra Yapılacak İşlemler:

–    Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

–    Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

–    İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı


Devamını Oku
Reklam
Tıkla Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar